Thanh toán
(Ngay lập tức)

Làm Hệ Thống
(Không)

Mức độ
(Dễ)

Độ Uy Tín
(Rất uy tín)

Mức thưởng
(100k/Referral)